تخفیف ویژه!
کد شناسه :67685

يك روز اتوبوسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يك روز اتوبوسي : بخشي از كتاب- سي جي درهاي كليسا را هل داد و جست و خيزكنان از پله ها آمد پايين. هواي بيرون بوي آزادي مي داد؛ اما بوي باران هم مي داد. باران لباس سي جي را خال خالي كرد و از روي دماغش پايين چكيد. سي جي خودش را جا كرد زير چتر نانا و گفت: چرا بايد زير اين باران شلپ شلوپ منتظر اتوبوس بمانيم؟ و...