تخفیف ویژه!
کد شناسه :67610

به عروسي من بيا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب به عروسي من بيا : بخشي از كتاب- يكي بود. يكي نبود. يك باد كوچولو بود. يك روز باد كوچولو روي درخت بازي مي كرد صدايي شنيد: -چه قشنگه! - رنگارنگه! -تازه عروس. باد نگاه كرد. يك عروس ديد به چه قشنگي! يك تور داشت به چه بلندي! باد با صداي بلند گفت: بادا بادا مبارك بادا! تور عروس به عوا پريد. عروس گفت: واي تورم! و...