تخفیف ویژه!
کد شناسه :67584

تن دال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تن دال : فرهنگ مجموعه اي درهم تنيده از زبان، ارزش ها، باورهاي ديني و غيرديني، نگرش ها و رفتارهايي است كه در طول تاريخ ميان قوم و يا ملتي جاافتاده و عناصر مقوم آن قوم يا ملت را از درون به هم پيوند داده است. نمودهاي فرهنگ به صورت مكتوب، شفاهي، ديداري و شنيداري و رفتارها از جامعه بروز مي كند و...