تخفیف ویژه!
کد شناسه :67561

وگي ورجه(2)تو رختخوابه دوست نداره بخوابه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وگي ورجه(2)تو رختخوابه دوست نداره بخوابه : چكيده: زمان خواب "وگي" بود. اما او نمي‌خواست چشم‌هايش را ببندد. مادرش فكري كرد. او را به حمام برد. اما باز هم وگي خوابش نگرفت. او مسواك زد و لباس خوابش را پوشيد. اما هنوز خوابش نمي‌آمد. مادر، وگي را به دنبال عروسكش فرستاد تا كنار عروسكش بخوابد ولي فايده‌اي نداشت. وگي تازه گشنه‌اش شده بود. بعد تشنه‌اش شد، بعد از آن مي‌خواست مادر برايش قصه بخواند. بعد... انگار امشب از خوابيدن خبري نيست و...