تخفیف ویژه!
کد شناسه :67522

تاريخ و ادبيات ايران(4)فرخي سيستاني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ و ادبيات ايران(4)فرخي سيستاني : بخشي از كتاب: شمار قصايدي كه فرخي براي هريك از ممدوحان خود سرورده، به گمانم، معيار خوبي است براي سنجش ميزان دلبستگي او به آنان. از اين جهت، اميرمحمد و سلطان محمود در صدر فهرست ممدوحان او قرار مي‌گيرند. پس از آنها اميريوسف، برادر سلطان محمود، بيشترين شمار مدايح فرخي را به خود اختصاص داده است. سپس نوبت به خواجه احمد حسن ميمندي مي‌رسد كه فقط تا ??? ق زنده بود و اگر عمر بيشتري مي‌كرد و همچنان بر مسند قدرت مي‌ماند، شمار قصايد فرخي در ستايش او هم مسلماً افزايش مي‌يافت. اما عجيب است كه از فرخي فقط ده قصيده در مدح سلطان مسعود برجاي مانده است، با اين كه مسعود تا پايان عمر فرخي در سال ??? ق همچنان بر اريكه‌ قدرت تكيه داشت و شاعر قاعدتاً مي بايست از فراست و رخصت فراخي براي ستايش او برخوردار بوده باشد. اميرمحمد كمتر از شش ماه حكومت كرد و در اواسط سال ??? ق، به فرمان مسعود، زنداني شد و پس از آن طبعاً سخن گفتن درباره‌ او هم ممنوع شد و..