حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :8765

سه پژوهش در جامعه شناسی هنر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سه پژوهش در جامعه شناسی هنر : ماکس رافائل شاگرد هنرشناس و مورخ بزرگ هنر، هاینریش ولفلین بودو کتاب حاضر با همه ی فشردگی و پیچیدگی آن، یکی از بهترین درآمدها به اندیشه ی رافائل است. مقاله ی نخست، پرودون و جامعه شناسی هنر نقدی است بر نظریه ی زیبایی شناختی پرودون، که ضمن آن، او به توضیح دیدگاه های خود درباره ی نقش ویژه و کارکرد رابطه ی میان قوای گوناگون انسان، ماهیت ایده ی هنری و ... می پردازد و...