تخفیف ویژه!
کد شناسه :67497

انسان شناسي آيين هاي دريايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب انسان شناسي آيين هاي دريايي : بخشي از كتاب: ?براي اين كه بتوانيم انسان‌شناسي آيين‌هاي دريايي را تعريف كنيم ابتدا بايد مفهوم انسان‌شناسي آييني را درك كنيم. به اين منظور بايد بدانيم آيين يا مناسك چيست؟ «آيين» فرهنگ معين اين چنين معني شده است: رسم، روش، ادب؛ معمول، متداول، مرسوم؛ شيوه، آهنگ؛ صفت، كردار، مانند: بهشت آيين؛ اندازه، حد، عدد، شمار؛ قاعده، نظم، فطرت؛ سامان، اسباب؛ طبيعت، نهاد، فطرت؛ آذين، جشن؛ كيش، تشريفات، فر، شكوه. در فرهنگ دهخدا در تعريف «منسك» آمده است: عبادت كردن؛ پرستيدن و پارسا گرديدن؛ عبادت كردن و زهد ورزيدن؛ عبادت كردن و قرآن خواندن؛ قرباني لوجه الله؛ قرباني كردن براي خداي تعالي. واژه‌ي منسك خود ريشه‌اي مذهبي دارد و به مجموعه‌اي از اعمال تكرارپذير، رمزگذاري شده و اغلب رسمي اطلاق مي‌شود كه براي دست يافتن به اهدافي مشخص به صورت كلامي يا با حركات و موقعيت‌هاي كالبدي بسيار نمادين و با تكيه بر اعتقاد به قدرت عمل موجودات يا نيروهاي قدسي انجام مي‌گيرد و...