تخفیف ویژه!
کد شناسه :67488

مختصر مفيد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مختصر مفيد : عصر صفوي هر چند كه بنا بر خصلت‌هاي خود چون يكپارچگي ارضي ايران تحت لواي حاكميت دودمان صفوي و رواج مذهب تشيع و نيز توسعه گروه‌ها و طبقات اجتماعي شاهد رونق نگارش تواريخ عمومي و متون ديني و تذكره‌هاي ادبي و هنري بود ليكن از حيث خلق آثار مكتوب در موضوع جغرافيا و مسالك ممالك از ادوار كم فروغ تاريخ ايران است. اين كتاب تنها كتاب مستقل در موضوع جغرافياست كه از عهد صفوي در اختيار داريم و از اين جهت حائز اهميت بسيار است و...