تخفیف ویژه!
کد شناسه :67453

سفرهاي سندباد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سفرهاي سندباد : چكيده: چنين گويند كه در عهد خلافت هارون‌الرشيد در شهر بغداد مردي بود بي‌چيز و پريشان حال كه سندباد حمالش مي‌گفتند. پيوسته بارهاي گران مي‌برد و از مزد حمالي روزي مي‌خورد اتفاقاً روزي از روزها كه از اثر آفتاب، آهن مي‌گداخت و از گرمي هوا، جگر حربا مي‌سوخت، سندباد پشته گران برداشته مي‌رفت و از شدت گرما و گراني بازمانده و رنجور گشته، عرق از جبينش مي‌ريخت تا اين كه به در خانه بازرگاني رسيد كه آب زده و رفته بودند و...