تخفیف ویژه!
کد شناسه :67443

هنر و مرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هنر و مرگ : من، آنتونن آرتو، فرزند خودم هستم، پدر خودم، مادر خودم، و خودم... آنتونن آرتو (1948-1896) شايد غريب‌ترين چهره ادبيات مدرن باشد، كسي كه تاثيرش بر تفكر، تئاتر و ادبيات هم‌چنان پابرجاست و از جمله تئاتر مدرن را مصاف او و برتولت برشت مي‌دانند؛ شاعري پيشرو و از پيشگامان سوررئاليسم كه تئاتر را همزاد زندگي مي‌دانست و عمرش در تيمارستان‌هاي فرانسه تباه شد تا، همان‌طور كه خودش درباره ونسان ونگوگ و ژرار دونرال گفته بود، جامعه از شر افشاگري‌هايش در امان بماند. آرتويي كه عزم سفر به وراي مرزهاي ناممكن كرده بود، در واپسين ماه‌هاي عمرش وقتي به سخنراني دعوت مي‌شود چيزي براي گفتن به مخاطبانش ندارد به‌جز آواهايي دردناك و نگاهي موهوم، گويا آنچه كه او مي‌خواست بگويد وراي امكان زبان نمادين بشري بود. كتاب حاضر ترجمه‌اي است از گزيده نوشتار او كه از ترجمه انگليسي سوزان سانتاگ به فارسي درآمده است و...