تخفیف ویژه!
کد شناسه :67438

تاريخ آغازين فراماسونري در ايران 1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاريخ آغازين فراماسونري در ايران 1 : اين مجموعه در پنج جلد تهيه و منتشر مي‌شود. جلد نخست كه در حال حاضر پيش‌رو داريد به كليات مي‌پردازد. اين كليات عبارت است از بيان مفاهيم عمومي درباره ماهيت پديده فراماسونري و تاريخچه آغازين اين پديده در ايران. در جلد دوم تا پنج به معرفي مفصل اعضاي لژ بيداري ايران بااسناد موجود در پرونده‌هايشان خواهيم پرداخت و نيز حاوي تصاوير اسناد برگزيده مجموعه و شرح احتمالي آن‌ها خوهد بود. در اين كتاب با‌توجه به ضعف منابع موجود در زبان فارسي كوشيده‌ام علاوه بر انتشار اسناد و اطلاعات درباره لژ بيداري ايران، به ريشه‌يابي تشكيل سازمان فراماسونري در ايران بپردازم و به مجامع و محافل شبه‌ماسوني كه در واقع زمينه‌ساز شكل‌گيري نخستين لژ فراماسونري در ايران بوده‌اند، اشاره كنم و...