تخفیف ویژه!
کد شناسه :67433

حيواني كه مي خندد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حيواني كه مي خندد : بخشي از كتاب: در اين ميان افسانه‌هاي تمثيلي حيوانات بخش عمده‌اي را به خود اختصاص داده‌اند. اين قسم از افسانه‌ها، از ديرباز و در تاريكي‌هاي تاريخ تمدن بشري به دايره تفكرات انسان راه يافته و تا كنون نيز جايگاه خود را حفظ كرده‌اند، زيرا ارتباط انسان با حيوانات از بدو تاريخ آغاز شده است. اين ارتباط بسيار ساده و حتي باعث شده انسان نگرشي خاص به حيوانات پيدا كند و گذشته و آينده خود را بخشي از حيات اين موجودات قلمداد كند. بدين ترتيب زمينه‌اي براي شكل‌گيري عقيده تناسخ و باور به حلول روح انسان در حيوانات و بسياري از انديشه‌هاي خرافي درباره حيوانات فراهم شود و...