تخفیف ویژه!
کد شناسه :67401

كوچولوهاي دوست داشتني9-گم نشي اين طرف ها پانداي سر به هوا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كوچولوهاي دوست داشتني9-گم نشي اين طرف ها پانداي سر به هوا : بخشي از كتاب- چشماشو بست كوچيكه- بزرگه گفت: نيايي!- دويد و رفت تو جنگل- قايم بشه يه جايي- پانداي قصه ي ما- رفت و قايم شد يه جا- اما برادر اون- نشد دوباره پيدا- شب شد و پانداي ما- خونه رو پيدا نكرد- ترسيد و گفت: خدايا!- هوا شده كمي سرد و...