تخفیف ویژه!
کد شناسه :67383

نقد صوفي از تصوف

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نقد صوفي از تصوف : اين كتاب، نگاه نقادانه خود صوفيان به گروه ايشان و برگرفته از نخستين تاليفات آنان، تا قرن پنجم هجري است. اگرچه تاليفات اين مقطع از تاريخ صوفيه، فراواني چنداني ندارد؛ اما همين مقدار موجود، آيينه تمام نماي سيماي تصوف در آغازين دوره هاي خود به شمار مي آيد. در اين ادوار، مولفان صوفيه، جز در مواردي نادر، كمتر به دنبال ثبت و ضبط منظم و جامع اراء و عقايد خود برده اند و...