تخفیف ویژه!
کد شناسه :67380

بنيان هاي نهادي اقتصاد آزاد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بنيان هاي نهادي اقتصاد آزاد : در كتاب حاضر بر اين مساله تاكيد مي شود كه اقتصاد آزاد و يا بازار آزاد كه از اختراعات بديع جامعه بشري و مبين عرصه آزاد و داوطلبانه دادوستد و هماهنگي بين عرضه و تقاضاست، مبتني بر بنيان هاي نهادي كارآمد است. اقتصاد آزاد يا بازار آزاد يك مائده آسماني و يا جادوگري نيست كه خارج از نهادها و روابط انساني شكل گرفته و عمل مي كند و...