تخفیف ویژه!
کد شناسه :67373

فهم فرآيند تحول اقتصادي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فهم فرآيند تحول اقتصادي : بخشي از كتاب: اين كتاب كه در 12 فصل تنظيم گرديده است بر اين مسئله اشاره دارد كه يكي از برجسته‌ترين نوآوري‌هاي نهادگرايان در كليت خود و به ويژه نهادگرايان تاريخي اين است كه با ارائه يك تركيب خردمندانه از تبيين‌هاي علت كاو و دليل كاو درباره مسائل مبتلا به جوامع انساني، سطح كارآمدتري از معرفت علمي را درباره امور مربوط به انسان و جامعه ارائه نمايد. يكي از موفق‌ترين كوشش‌ها در اين زمينه كتاب «فهم فرآيند تحول اقتصادي» قلمداد مي‌شود كه در زمره برجسته‌ترين آثار اقتصاددان بزرگ فقيد، داگلاس نورث است. او در اين كتاب با رويكردي فرارشته‌اي تصريح مي‌كند كه «تحول اقتصادي» تابعي از سه مجموعه بنيادي از امور غيراقتصادي هستند كه عبارتند از: تحول در كميت و كيفيت جمعيت، تغيير در ذخيره دانايي به ويژه دانش تسخيري و ضمني براي غلبه بر طبيعت و بالاخره تغيير در چارچوب نهادي كه تعيين كننده ساختار تحول يافته انگيزشي جامعه است و...