تخفیف ویژه!
کد شناسه :67371

من روز يك شنبه به دنيا آمدم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب من روز يك شنبه به دنيا آمدم : بخشي از كتاب- من يك روز يكشنبه بدنيا آمدم. براي همين به من بچه ي متولد يك شنبه مي گويند. مي گويند بچه هيا متولد يكشنبه در زندگي خوش شانس هستند و خوشبخت مي شوند. من در خودم چنين چيزي نمي بينم. از وقتي خود را شناخته ام، در يتيم خانه زندگي مي كنم. در اين جا بدترين روزها يكشنبه هاست و...