تخفیف ویژه!
کد شناسه :67363

عطر قالي؛ نسيم عشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب عطر قالي؛ نسيم عشق : وقتي مي بينيم گروه ها و افراد مختلفي براي گرفتن حق كه متعلق به خود مي دانند تلاش مي كنند و گاه تاوان سنگيني مي پردازند، اين سوال پيش مي آيد كه واقعا حق چيست؟ و چه چيزي را در چه موقعيتي تعيين مي كند؟ به عنواان مثال مبارزات سياهان، زناان، اقليت هاي مختلف و مواردي از اين دست كه براي به دست آوردن حقوقي نداشته مبارزه مي كنند و...