تخفیف ویژه!
کد شناسه :67331

شعر به دقيقه اكنون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب شعر به دقيقه اكنون : شعرهاي اين دفتر برگرفته از كارهاي منتشر نشده گروهي از شاعران اين سرزمين است، فارغ از اعتبار نام يا اعتنا به سن ارائه خط شعري خاص نيز مبناي انتخاب نبوده است. تنها نگرش متفاوت اين شاعران به دنياي پيرامون‌شان و نيز كوشش مستمر آنان. هرچند متفاوت از يكديگر - در جهت دست يافتن به خيال و زبان و بياني از آن خويش، در نهايت چون شيرازهاي نامرئي به گردآمدن پيوندشان داده است. دور از راستي و هوشمندي نخواهد بود اگر گفته شود، سال‌هاست - دست‌كم يك دهه - كه بخش عظيمي از ادبيات شعري ما را سروده‌هاي اين گونه شاعران تغذيه كرده است. عدم بهره‌وري از شناخت درست، نقد و بررسي و ارزش‌گذاري كم‌و‌كيف اين كارها، اما، همواره نمي‌بايست به ناديده گرفتن‌شان از سمت ناقدان حمل شود؛ چرا كه شناساندن زباني خاص و هويتي نو - كه برخي از اين شاعران خود يك تنه آن را آفريده و صيقل داده‌اند - روش ناقدان گذشته را برنمي‌تابد و داوران تازه و هم‌نفس خويش مي‌جويد و...