تخفیف ویژه!
کد شناسه :67318

لنين زندگي انقلاب سرخ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب لنين زندگي انقلاب سرخ : چكيده: لنين چهره استثنايي و بي نظيري بود. او فرقه اي كمونيستي - بلشويك‌ها- را بنيان گذاشت و آن را به حزبي مبدل كرد كه باعث ايجاد « انقلاب اكتبر» 1917 شد. نخستين حكومت سوسياليستي جهان اعلام موجوديت كرد. اين حكومت كه هسته مركزي آن چيزي بود كه نهايتا به اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي مبدل مي‌شد. به رغم همه موانع و مشكلات دوام آورد. لنين و رهبران كمونيست كشور، روسيه را از « جنگ جهاني اول» بيرون كشيدند و در « جنگ داخلي» پيروزشدند. آن‌ها با برپا كردن انتر ناسيونال كمونيستي نقش خويش را بر سرتا سر قاره حك كردند. البته درباره لنين مطالب بسياري نوشته و چاپ شده است. اما تا همين اواخر دسترسي به اسناد مهم در خصوص زندگي و دوران كاري لنين ناممكن بود. مجموعه اسناد درباره لنين در دوران حكومت ميخائيل گورباچف منتشر شد. سپس در سال 1991، همزمان با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، باريس يلتسين اجازه ورود مستقيم به آرشيوهاي مركزي حزب را داد. نويسنده در حين آن سال ها مشغول نوشتن كتابي سه جلدي درباره سياست هاي لنين بود و سعي داشت ارتباط ميان فعاليت‌هاي عملي لنين و دكترين هاي او را در چارچوب يك حزب انقلابي، كه نخستين كشور سوسياليستي جهان را بنياد گذاشت توضيح دهد و...