تخفیف ویژه!
کد شناسه :67254

دا بو ديم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دا بو ديم : به نظر شما دا بو ديم چيست؟ يك دلقك مسخره است؟ يا يك سوپرمن؟يا شايد دا بو ديم ببري باشد كه پوست راه راه دارد.شايد يك بازيگر سيرك است كه گوش هاي بزرگي دارد. ببينيم! دا بو ديم يك پروانه كوچولو نيست؟يا يك ابر خيلي خيلي بزرگ؟ نه شايد دا بو ديم يك سفينه فضايي باشد؟ شما چي فكر مي كنيد و...