تخفیف ویژه!
کد شناسه :67246

سرگذشت گروهان سياه-پنجم(روياي پولادين)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سرگذشت گروهان سياه-پنجم(روياي پولادين) : بخشي از كتاب: هنر از قدرت خاص خود در جهان برخوردار است و امروزه در بازي قدرت سياست جهاني همان قدر يك نيرو است كه زماني مثلا در صحنه ي سياست جنگ سرد بود. هنر را نمي توان كالايي فاقد قدرت و تابع احكام بازار هنر مبني بر شمول و طرد دانست. برسي هنر مدرن و معاصر بر اساس كاركرد ايدئولوژيك آن نشان مي دهد كه هنر به دو شيوه توليد مي شود و در معرض ديد عموم قرار مي گيرد: به منزله ي كالا و به منزله ي ابزار تبليغات سياسي...