تخفیف ویژه!
کد شناسه :67245

مرد دهم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مرد دهم : بخشي از كتاب: اكنون ديگر آهنگ ساعت شهرداري را نمي‌شنيد صداي پاها و درجا زدن‌ها بود كه به هر طرف كه مي‌رفت به گوشش مي‌خورد ... در يك زندان ـ در بخشي از خاك فرانسه كه در اشغال ارتش آلمان است ـ ده زنداني فرانسوي در انتظار تيرباران شدن به‌سر مي‌برند. زنداني‌ها بين خود قرعه‌كشي مي‌كنند كه اين‌بار نوبت كدام‌شان خواهد بود. قرعه مرگ را يك وكيل دادگستري مال‌دار مي‌كشد و... وصف زندان آلماني‌ها، روانشناسي زنداني‌ها، بحران رواني‌اي كه بر وكيل دادگستري چيره مي‌شود، دنبالة داستان و آنچه كه بين وكيل دادگستري و خانوادة مردي كه جان خود را به او فروخته است مي‌گذرد از " مرد دهم" رماني ساخته‌اند در خور اينكه با ژرف‌نگري و تحليل فلسفي ـ اجتماعي ـ روانشناسي خوانده شود. نويسنده رمان آن‌را از رمان ديگر خود ـ مرد سوم ـ كه از آن يك فيلم سينمايي پر آوازه ساختند بهتر مي‌داند و...