تخفیف ویژه!
کد شناسه :67243

نكته ها در قصه ها(1)سرما خوردگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نكته ها در قصه ها(1)سرما خوردگي : بخشي از كتاب-جويا و پويا تمام روز راه رفته بودند و حسابي خشته شده بودند. پويا گفت: به آسمان نگاه كن! هوا ابري است. حتما باران مي بارد. بايد جايي براي خوابيدن پيدا كنيم. جويا سري تكان داد و گفت: بله! اما من ديگر حاضر نيستم در انبار علوفه بخوابم. هنوز لباسهايم پر از كاه است و...