تخفیف ویژه!
کد شناسه :67238

حسنك كجايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حسنك كجايي : بخشي از كتاب- يكي بود، يكي نبود- زير گنبد كبود- حسنك گم شده بود- انگاري او با همه قهر شده بود- راهي شهر شده بود- حسنك، نونت نبود، آبت نبود؟ توي اين آسمون آبي و پاك- تيكه اي آفتاب و مهتابت نبود؟ باد اومد، پرنده رفت- توي خونه قشنگ حسنك- اشك اومد و خنده رفت-يه روزي تنگ غروب و...