تخفیف ویژه!
کد شناسه :67159

هر لبت يك كبوتر سرخ است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هر لبت يك كبوتر سرخ است : بخشي از كتاب- چون رشته ابريشم قاليچه شرقي ست- بر پوست شفاف تورگ هاي خزنده!- غير از تو كه يك شاخه گل بين دو سيبي- چشم چه كسي ديده گل ميوه دهند!؟- لب هاي تواندوخته آب حيات است- اسراف نكن اين همه در مصرف خنده! - اي قصه موعود هزار و يكمين شب- مشتاق تو هستند هزاران شنونده و...