تخفیف ویژه!
کد شناسه :67057

هم وابستگي-اعتياد بيماري خانوادگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هم وابستگي-اعتياد بيماري خانوادگي : خيلي از افراد در روابط خود احساس نارضايتي مي‌كنند، زيرا بخش عظيمي از خود و زندگي‌شان را براي حفظ آن رابطه فدا كرده‌اند. اين افراد با ايثارشان مي‌خواهند پيام خوب بودن و از خود گذشتگي را منتقل كنند تا از اين طريق افراد را براي خود حفظ كرده و مورد تاييد قرار گيرند و طولي نمي‌انجامد تا احساس كنند كه توسط ديگران قرباني شده‌اند اما در واقعيت اين احساسي، پيامد رفتارهاي خودشكنانه و تاوان ناديده گرفتن خويش است. اگر شما هم، چنين احساسي را تجربه كرده‌ايد شايد با خواندن اين كتاب مسيري تازه براي يافتن خود بدست آوريد و...