تخفیف ویژه!
کد شناسه :67049

شفاي غمگنان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب شفاي غمگنان : بخشي از كتاب: ?اين كتاب، پژوهشي در مثنوي تحفة العراقين، اثر يكي از مهم‌ترين شاعران پارسي زبان قرن ??، خاقاني شرواني است. دريافت اهميت تصويري ذهني از آفتاب در اين منظومه، توجهم را به ساير تصويرهاي اثر خاقاني جلب كرد و اين به پژوهشي منجر شد كه از خاقاني فراتر رفت و معاصرانش را نيز دربرگرفت؛ با وجود اين، خاقاني در پژوهش‌هاي اخير همان جاي اصلي‌اي را دارد كه در شعر قرن ?? (ميلادي) دارد. ارائه‌ طرحي كلي از زندگي و آثار خاقاني و مروري كوتاه بر پژوهش‌هاي مربوط به وي تاكنون، پيش از ارائه‌ خود پژوهش‌ها مفيد خواهد بود و...