تخفیف ویژه!
کد شناسه :66835

همروي-فلسفه سياسي و فقه سياسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب همروي-فلسفه سياسي و فقه سياسي : اين كتاب شامل بيش از يك دهه پژوهش و كوشش هاي قلمي نوبسنده در حوزه انديشه سياسي اسلامي حول محور نظريه همروي است. به اعتقاد نويسنده اين كتاب، هرمنوتيك و گفتمان دو روش مهم مدرن و پسامدرن محسوب مي‌شوند كه ممكن است بتوانند شيوه فهم را در انديشه اسلامي متحول سازند. ?نويسنده اين كتاب، بر اساس «نظري? همروي»، نه هيچگاه همانند روشنفكران عرفي گرا به كنار گذاشتن فقه (سياسي) اعتقاد داشته و نه مثل انديشمندان و فقهاي سنتي حداكثري معتقد بوده است كه هر آن‌چه در حوزه هاي سياسي و اجتماعي نياز داريم بايد در فقه يا دين بجوييم. شايد بتوان «رويكرد همروي » را ادامه كوشش فارابي (در نسبت سنجي فلسفه سياسي و فقه سياسي) و تداوم انديشه نائيني و آخوند خراساني (در سنجش ظرفيت فقه در رويارويي با تجدد) ارزيابي كرد. كتاب حاضر، علاوه بر مطالبي جديد، شامل بيش از يك دهه نوشتارهاي نگارنده در حوزه انديشه سياسي اسلامي حول محوري واحد، نظريه همروي، است كه با ويرايشي جديد گرد هم آمده‌اند. همروي ادله متني و فرامتني، در طول اين سال‌هاي به نسبت طولاني، به مثابه نخ تسبيح مكتوبات نگارنده تلقي مي‌شود و...