تخفیف ویژه!
کد شناسه :66813

نوآتئيسم-هفت گفتار انتقادي در باب بي خدايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نوآتئيسم-هفت گفتار انتقادي در باب بي خدايي : انسان چشم به جهان مي گشايد و خود را در زمينه و زمانه اي خاص، وارث پيشينه و ساكن در كنجي با امكانات، محذورات و مقدورات منحصر به فرد مي يابد. او نه تنها از زيست جهان خويش معنا مي يابد، بلكه بدان معنا مي بخشد. از اين رو، به سادگي مي توان مشاهده كرد كه چرا حيات باورها و مكاتب گوناگون، در هر دوره و موقعيت زماني و مكاني، با عنايت به شرايط متنوع، دستخوش تغييراتي ناچيز يا قابل توجه مي شود و...