حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :8632

قصه های من و بابام(1)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب قصه های من و بابام(1) : بخشی از کتاب-یکی بود، یکی نبود. یک پدر بود و یک پسر بود. آن پدر بابای خوب من بود. آن پسر هم من بودم. من خیلی کوچک بودم که مادرم مرد. من ماندم و بابام. بابام مرا خیلی دوست داشت. او می خواست من همیشه خوشحال باشم و بخندم. می خواست خوب تربیت بشوم و خوب درس بخوانم. می خواست انسان و مهربان باشم و...