تخفیف ویژه!
کد شناسه :8632

قصه هاي من و بابام(1)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي من و بابام(1) : بخشي از كتاب-يكي بود، يكي نبود. يك پدر بود و يك پسر بود. آن پدر باباي خوب من بود. آن پسر هم من بودم. من خيلي كوچك بودم كه مادرم مرد. من ماندم و بابام. بابام مرا خيلي دوست داشت. او مي خواست من هميشه خوشحال باشم و بخندم. مي خواست خوب تربيت بشوم و خوب درس بخوانم. مي خواست انسان و مهربان باشم و...