تخفیف ویژه!
کد شناسه :66678

ارزش آب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ارزش آب : آب تنها ماده اي است كه به طور طبيعي به هر سه شكل ماده وجود دارد. وقتي يخ مي زند به شكل جامد است. آب در صفر درجه ي سانتي گراد يخ مي زند و در دماي بيش از صفر درجه به شكل مايع درمي آيد. وقتي به آب مايع حرارت دهند، بخار مي شود و به حالت گاز درمي آيد كه به آن بخار گاز مي گوييم. آب تقريبا در هر دمايي بالاتر از دماي انجماد، بخار مي شود و...