تخفیف ویژه!
کد شناسه :66603

ارزيابي ديدگاه جوامع ميزبان از توسعه اكوتوريسم در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ارزيابي ديدگاه جوامع ميزبان از توسعه اكوتوريسم در ايران : بخشي از كتاب: ارزيابي ديدگاه جوامع ميزبان از توسع? اكوتوريسم در ايران (سياست‌هاي گردشگري نوين در هزاره سوم) به قلم دكتر اسرافيل شفيع‌زاده (????)، در تلاش است با پرداختن به مفاهيم علمي اكوتوريسم ضمن آگاهي بخشيدن به دانش‌جويان و دانش‌پژوهان كشور اطلاعاتي مفيد درباره پتانسيل‌هاي اكوتوريسم در كشور و در قالب مطالعه موردي انجام شده ارائه دهد. بررسي تأثير سنت‌هاي مذهبي و فرهنگي بر نگرش ساكنين محلي نسبت به رشد اكوتوريسم، از اهداف اصلي اين تحقيق مي‌باشد. اين تحقيق اهداف زير را دنبال مي‌كند: شناسايي تأثيرات اكوتوريسم بر كيفيت زندگي ساكنين در منطقه اكوتوريستي مورد مطالعه.- -بررسي ارتباط بين نگرش گردشگران نسبت به سنت‌هاي فرهنگي و ديدگاه‌ها در مورد رشد اكوتوريسم. بررسي ديدگاه گردشگران به سنت‌هاي مذهبي و ديدگاه‌هاي موجود به گسترش اكوتوريسم.- شناسايي ارتباط بين تنوع جمعيتي و ديدگاه نسبت به توسعه اكوتوريسم.- بررسي نظرات ساكنين منطقه نسبت به رشد اكوتوريسم.