تخفیف ویژه!
کد شناسه :66440

سه ديدار(جلد دوم)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سه ديدار(جلد دوم) : آنگونه، هزار سال شايد بيش در خدمتِ مرادِ كهن سالِ نو خاسته ي خويش، كنار آن آتش كه مرگ را نمي دانست، نشستيم و آن گاه من آهسته به پيرِ تاريخِ وجود گفتم: اي شيخ، آيا ماندن بس نيست؟ گفت: چرا... يك شبانه روزِ خدايي نشستن كافي ست. اينك برويم و باز به گفت و گو در بابِ خداييِ خدا بپردازيم. و به ديگري فرمود: بار ديگر به خاطرت مي آورم كه خدا داشتن خوب است و به فقرِ كُفر گرفتار آمدن بَد. خدا، نَفسِ خوبي است، و خوب است نَفَسي حَتّي از نَفسِ خوبي را در جسم و روح خويش داشتن. پس، آخرين سخن تو اين بود كه چرا اين وقارِ مطلق، از خطاهاي آدمي به خشم مي آيد و نگفتي اما كه چرا نبايد خداوندِ ما از اين همه آلودگيِ به اختيار، كه انسان در آن فرو رفته، به خشم بيايد و...