تخفیف ویژه!
کد شناسه :66408

انسان و اسطوره

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب انسان و اسطوره : كتاب حاضر مجموعه اي است از چند گفتار درباره تبيين انسان و اسطوره، اسطوره و ديدگاه ها، اسطوره و آيين ها، اسطوره و ادبيات، نقد اسطوره اي، حماسه گيلگمش، و اسطوره ايزيس، ازيريس. چند گفتار مستقل نيز پيوستار كتاب است كه درباره موضوعاتي چون اسطوره ايراني ميترا، پيدايش جهان در اساطير سرخپوستان، شعر و جادو، دين و هنر ژاپني، دفاعنامه گياهخواري و اسناد كوه مغ است. گرد آمدن اين مطالب متنوع در نگاه نخست شايد شگفت آور باشد، اما بيش از دو سوم حجم كتاب را موضوع اسطوره و اسطوره پردازي تشكيل مي دهد. چهار گفتار پسين هر چند با موضوع اصلي كتاب چندان همخواني ندارند، اما حاوي مطالبي جذاب و خواندني اند و...