تخفیف ویژه!
کد شناسه :66405

ديپلماسي تجاري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ديپلماسي تجاري : در دهه هاي اخير در عرصه تجارت جهاني، شاهد ظهور و رشد پديده هايي مانند جهاني شدن، منطقه گرايي، سازمان تجارت جهاني و شبكه ها يا زنجيره هاي توليد و تأمين جهاني بوده ايم كه همه حاكي از يكپارچه تر شدن جهان و توسعه تجارت جهاني و افزايش اهميت ديپلماسي اقتصادي و تجاري در جهان است. آمار ها نشان مي دهد كه در دهه هاي اخير، رشد تجارتِ كالايي جهان بيش تر از رشد درآمد جهاني بوده و رشد سرمايه گذاري جهاني هم بيشتر از رشد تجارت جهاني بوده است. علاوه بر اين، اكنون سهم تجارت كالاهاي واسطه اي از كل تجارت كالايي در جهان به 50 تا 60 درصد رسيده است و...