تخفیف ویژه!
کد شناسه :66378

عاشق وفادار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب عاشق وفادار : در برابر چشمانم پديدار بود، درياي آرام و بي انتها. نيلگوني پايان ناپذير كه در دور دست هاي افق در اثر پيدايش رشته هاي نقره فامي باريك و بلند به سپيدي مي گراييد. پرتو هايي نوراني از سطح دريا بر مي خواستند، از آسمان فرود مي آمدند و در تمام فضا مي درخشيدند. دريا آرام بود، لبريز از اطمينان، و در اوج لذت از زندگي خود، تنها پديده اي كه به اين لذت خدشه وارد مي آورد مختصر لرزش خفيف كناره هاي ساحل بود، لرزشي توأم با كف و حباب. پرتو هاي درخشان به همراه رنگ هاي نيلگون در حال پرواز بر فراز زمين بودند نور و حرارت: بازدم هاي دريا و آسمان سر تا سر كره ي خاكي را انباشته مي ساختند و...