تخفیف ویژه!
کد شناسه :66376

به دنبال سراب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب به دنبال سراب : بخشي از كتاب: اين كتاب حاصل گفتگو‌هاي بهمن زبردست و يوسف قريب درباره حزب توده است كه توسط شركت سهامي انتشار به چاپ رسيده است. در ابتداي اين مراسم فريدون مجلسي اين كتاب را نوعي تاريخ شفاهي دانست كه به جاي پرداختن به ايدئولوژي، تحليل سياسي آرمان ها و رفتارهاي حزبي، با نگاه بي‌طرفانه و با طنزي كه حاصل نگاه دكتر قريب به وقايع است به روابط انساني درون حزب پرداخته و مسائلي مانند چرايي جذب افراد را بررسي كرده است. مجلسي توضيح داد اغلب در دوراني از تاريخ ايران مسير بخش عمده‌اي از انديشمندان و هنرمندان به نوعي از حزب توده گذشته است و مجلسي كوشيده است كتاب هايي را كه بر پايه خاطرات افراد منتشر مي‌شوند به دو دسته تقسيم كند: آثاري كه افراد در راستاي حمايت از حقانيت خود و دفاع از اعمالشان به چاپ مي‌رسانند و دسته دوم كتاب هايي كه افراد در آن به دليل شكي كه نسبت به اعمال خود دارند، براي تبرئه خود از آن چه انجام داده‌اند، مي‌نويسند. كتاب «به دنبال سراب» از نظر وي در هيچكدام از اين دو دسته قرار نمي‌گيرد و ...