تخفیف ویژه!
کد شناسه :66304

درسهاي قرن بيستم-دو. مصاحبه و دو گفتار منتشر نشده از كارل پوپر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درسهاي قرن بيستم-دو. مصاحبه و دو گفتار منتشر نشده از كارل پوپر : بخشي از كتاب: آزادي مهم تر از برابري است. تلاش براي تحقق برابري موجب به خطر افتادن آزادي مي‌شود، و اگر آزادي از دست برود، براي افراد غير آزاد حتي برابري هم نخواهد بود. براي پوپر، حكومت قانون يك اولويت مطلق است. در انديشه‌هاي ليبرالي پوپر چه بسا بتوانيم چارچوبي براي ... مشكلات جبهة چپ بيابيم ... بسا كه يك جبهة چپ با ماهيتي دموكراتيك، سوسياليست، و ليبرال چيزي تحقق پذير باشد.اصل كليد دموكراسي، احتراز از ديكتاتوري است... احتراز از شكلي از حكومت كه حكومت قانون نباشد.. دموكراسي به معناي احتراز از خطر جباريت است.