تخفیف ویژه!
کد شناسه :66293

هفت عادت متخصصان بازاريابي شبكه اي موثر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هفت عادت متخصصان بازاريابي شبكه اي موثر : بازايابي شبكه اي با فعال بودن انجام مي شود. افراد شركت كننده در اين صنعتِ فروش اگر مستقيما فعال نباشند نمي توانند مؤثر باشند. همانطور كه شما در يك شغل بر اساس ساعت حضور خود پول مي گيريد، بازاريابان شبكه از طريق پورسانت پاداش مي گيرند چرا كه آنها فعالانه به دنبال و مشتري يابي و شركاي تجاري هستند. در حالي كه كلمه فعال بودن در حال حاضر نسبتاً مرسوم است، ولي شما در اكثر واژه نامه ها تعريف دقيقي از آن پيدا نمي كنيد. فعال بودن يعني ابتكار عمل داشتن، اما بيشتر از آن معني مي دهد. اين بدان معني است كه ما مسؤل نتايجي كه در زندگي دريافت مي كنيم هستيم و...