تخفیف ویژه!
کد شناسه :66287

مجموعه فعاليت ها و تكاليف پايه پنجم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مجموعه فعاليت ها و تكاليف پايه پنجم : هنگامي كه آموزگار پيشرفت تحصيلي را ارزشيابي مي كند، درواقع از ميزان يادگيري دانش آموزان اطلاعات پيدا مي كند. نگاهي كه سازنده گراها به يادگيري دارند، يك نگاه فرايندي است؛ لذا كار معلم مديريت فرآيندهاست، تا يادگيري بهترين صورت گيرد. نتيجه ي يادگيري به تلاش و كوشش هاي ذهني دانش آموز بستگي دارد و...