تخفیف ویژه!
کد شناسه :66278

بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی دیداری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی دیداری : یکی از بزرگترین مسائل پیش روی مربیان در عصر حاضر، کار کردن با گروه های گسترده و مختلف دانش آموزان است. کودکانی که در یک کلاس درس می خوانند، از نظر انگیزش، اشتیاق، سح تلاش، توانایی و سبک های یادگیری متفاوت هستند. آنها همچنین زمینه های فرهنگی و خانوادگی و تجارب غیررسمی متفاوتی دارند و...