تخفیف ویژه!
کد شناسه :66272

بازي هاي آموزشي براي كلاس آموزشي-املاء

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازي هاي آموزشي براي كلاس آموزشي-املاء : يكي از بزرگترين مسائل پيش روي مربيا در عصر حاضر، درگير شدن با گروه هاي گسترده و مختلف دانش آموزان است. كودكاني كه در يك كلاس، درس مي خوانند، از نظر انگيزش، اشتياق، سطح تلاش، توانايي و سبك هاي يادگيري متفاوت هستند. آنها همچنين زمينه هاي فرهنگي و خانوادگي و تجارب غيررسمي متفاوتي هستند و...