تخفیف ویژه!
کد شناسه :66268

بازی های آموزشی برایانتقال مضامین دینی2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب بازی های آموزشی برایانتقال مضامین دینی2 : اگر مانع بازی بچه ها می شویم، هستی، خلاقیت، قدرت یادگیری و آینده را از آنها گرفته ایم. بچه ها برای رشد مهارت های اجتماعی، عاطفی، شناختی، " تفکر" و جسمی به بازی نیاز دارند و در بسیاری از موارد، عدم موفقیت در تربیت دینی کودکان، ناشی از نقص در فعالیت ها است. ارائه معارف دینی در سطحی که با فهم کودکان متناسب نیست و آموزش این مفاهیم با روش های قالبی، تکراری و خسته کنند، می توان عاملی عمده در خستگی و دل زدگی آنان از معارف دینی و حتی اصل اسلام شود، اما استفاده از بازی و سرگرمی های جذاب درتربیت دینی، علاوه بر تسهیل آموزش، باعث ایجاد هیجانات مثبت در کودکان می شود و به احتمال زیاد آنها را به آنچه در فضای شاد و مطلوب آموخته اند دلبسته وملزم می کند و...