تخفیف ویژه!
کد شناسه :66242

بازي هاي آموزشي براي انتقال مضامين ديني1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازي هاي آموزشي براي انتقال مضامين ديني1 : اگر مانع بازي بچه ها مي شويم، هستي، خلاقيت، قدرت يادگيري و آينده را از آنها گرفته ايم. بچه ها براي رشد مهارت هاي اجتماعي، عاطفي، شناختي، " تفكر" و جسمي به بازي نياز دارند و در بسياري از موارد، عدم موفقيت در تربيت ديني كودكان، ناشي از نقص در فعاليت ها است. ارائه معارف ديني در سطحي كه با فهم كودكان متناسب نيست و آموزش اين مفاهيم با روش هاي قالبي، تكراري و خسته كنند، مي توان عاملي عمده در خستگي و دل زدگي آنان از معارف ديني و حتي اصل اسلام شود، اما استفاده از بازي و سرگرمي هاي جذاب درتربيت ديني، علاوه بر تسهيل آموزش، باعث ايجاد هيجانات مثبت در كودكان مي شود و به احتمال زياد آنها را به آنچه در فضاي شاد و مطلوب آموخته اند دلبسته وملزم مي كند و...