تخفیف ویژه!
کد شناسه :66187

يك پاكت از صلح به نشاني دنيا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب يك پاكت از صلح به نشاني دنيا : بشقاب راست از دستت بر زمين افتاد چون استوانه اي زخمي از كلماتِ كوروش با لوله ي تفنگ نيِ خواهم زد اگر شده با رگ هاي پاره پاره سبز سبز سبز زبانِ ساده يِ گردو سياه سياه سياه زبان ارّه ي ِ برقي جمجمه هم باشم پرستو در چشمانم رفت و آمد خواهد كرد و باد از انگشتانم به جهان منتشر خواهد شد مبعوث خواهم شد: سپيد با پرچمِ صلحي از استخوان هايم سپيد پوشيدم سپيد چون صلحي كه در دستان جنگ تكه تكه بر زمين افتاد كوكويي هوهو كنان از چار ضلعِ رباعيِ خيام بيرون جَست و...