تخفیف ویژه!
کد شناسه :66177

بازي با ابزارهاي ساده-بازي هاي چوب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازي با ابزارهاي ساده-بازي هاي چوب : بخشي از كتاب- درختي كه مي رويد و خيلي چيزها به تو مي بخشد: شايد بخواهي از تماشاي شكوفه هاي بهاري درخت لذت ببري. شايد بخواهي در يك روز گرم تابستاني در سايه سار آن بنشيني و خنك شوي. شايد بخواهي ميوه هاي خوش مزه ي آن را بخوري، شايد بخواهي بادقت به برگ هاي آن نگاه كني و...