تخفیف ویژه!
کد شناسه :66129

فضای مجازی اجتماع و فرهنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب فضای مجازی اجتماع و فرهنگ : فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله فناوری های نوظهور به شمار می آید که در غالب ابعاد جامعه امروز بشری ایفای نقش می کند، به طوری که حضور ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری فاوا در زندگی روزمره از لوازم اساسی و موجب تمایز گذشته و حال می باشد. فناوری در هیچ برهه ای از زمان جنبه خنثی نداشته و همیشه دیدگاه های خوشبینانه و بدبینانه ای درمورد تغییرات نوین وجود داشته است. دیدگاه خوشبینانه به توان رهائی بخشی که در فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات نهفته است، می پردازد، درحالی که دیدگاه بدبینانه در مورد شکاف دیجیتالی و پیامدهای آن در دو سطح بحث می کند. در سطح اول به تفاوت بین «دارا»ها و «ندار»ها و امکان دسترسی به فناوری جدید، و در سطح دوم به درجه مهارت ها و الگوهای استفاده از فناوری جدید می پردازد. هرچند نظریه جبر فناورانه طرح دیدگاه های بدبینانه را در انزوا قرار داده است و ...