حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :8553

مقدمه ای بر اقتصاد ریاضی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد ریاضی یک کتاب خودآموز درسی ریاضیات و کاربردهای آن در اقتصاد است. ادوارد تی. داولینگ مؤلف کتاب در ?? فصل مهم‌ترین مباحث مورد نیاز دانشجویان رشته? اقتصاد را در دروس ریاضیات (?)، (?)، و (?) فراهم کرده است. عناوین برخی فصل‌های کتاب عبارتند از: کاربردهای اقتصادی نمودارها و معادلات - مشتق و قواعد دیفرانسیل‌گیری - کاربردهای مشتق در اقتصاد - حساب توابع چندمتغیره در اقتصاد - توابع نمایی و لگاریتمی در اقتصاد - جبر خطی، ماتریس‌ها و ماتریس معکوس - ماتریس‌ها و دترمینان‌های ویژه و کاربرد آن‌ها در اقتصاد - تحلیل ایستای مقایسه‌ای و برنامه‌ریزی مقعر - انتگرال‌ها، انتگرال معین، انتگرال نامعین و کاربرد آن‌ها در اقتصاد - معادلات تفاضلی مرتبه? اول - معادلات تفاضلی و دیفرانسی مرتبه? دوم - نظریه کنترل بهینه و ...